Zoggelsestraat 15a
5384 LL Heesch
M 06 25 48 02 18
E info@vanoortbodemonderzoek.nl

Bestemmingsplanwijziging (bouwen)

Om de haalbaarheid van een plan of initiatief te toetsen zijn ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing en een bestemmingsplanwijziging diverse onderzoeken noodzakelijk.

 

Voor de uitvoering van deze haalbaarheidsonderzoeken worden verschillende bureaus ingeschakeld (o.a. voor archeologie, bodem, water, geluid, lucht, flora en fauna, hinderlijk bedrijvigheid, externe veiligheid, planschade). Kennis en ervaring heeft ons geleerd dat nogal eens te veel aan onderzoek wordt uitgevoerd en/of onjuiste conclusies worden getrokken die dan weer leiden tot vervolgonderzoek.

 

Als onafhankelijke deskundige partij kunnen we voor u het gehele traject verzorgen. In tegenstelling tot de aanpak van de meeste andere bureaus wordt aan de hand van offertes samen met u bekeken welke werkwijze en welke partijen voor u het meest interessant zijn. U zult zich verbazen over de mogelijkheden en kostenverschillen.