Zoggelsestraat 15a
5384 LL Heesch
M 06 25 48 02 18
E info@vanoortbodemonderzoek.nl

Bodemonderzoek

Bij een grondoverdracht, een milieuvergunning (nulmeting), een bouwaanvraag of wijziging van de bestemming kan een bodemonderzoek noodzakelijk zijn. Vaak wordt gesproken van een zogenaamde 'schone-grondverklaring'. De bodemonderzoeken worden uitgevoerd volgens de NEN 5740. In overleg met belanghebbende en/of gemeente kan hier vanaf worden geweken.

 

Het bodemonderzoek bestaat uit een vooronderzoek (historisch onderzoek), veldwerk en een laboratoriumonderzoek. Alle werkzaamheden vinden plaats onder een juiste certificering (BRL 2000). De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een overzichtelijk onderzoeksrapport dat zowel analoog als digitaal beschikbaar wordt gesteld. Een bodemonderzoek neemt circa 3 weken in beslag. Indien nodig kan een onderzoek met spoed binnen een week worden uitgevoerd.